Proiect Unight

UNIGHT este invitația de a ne întâlni pentru a sărbători împreună Noaptea Cercetatorilor Europeni, pe 29 și 30 septembrie 2023.
O experiență captivantă în lumea cercetării care implică cinci universități europene ale alianței UNITA, cu scopul de a încuraja participarea activă la procesul de cercetare pentru a îmbunătăți impactul acestuia asupra vieții noastre de zi cu zi și a răspunde împreună provocărilor viitoare importante privind sănătatea noastră și a planetei.
add remove
ALIANȚA UNITA

UNITA este o alianță a șase universități (Unite, USMB, UPPA, UBI, UVT, UniZar) care urmărește stabilirea unui nou model de predare, cercetare și inovare din ce în ce mai colaborative și integrate prin mobilitate îmbunătățită și cu legături puternice cu ecosistemele.

Alianța este construită în jurul a trei caracteristici cheie:

  • amplasarea regiunii montane rurale și transfrontaliere,
  • limbi romantice,
  • domenii educaționale și de cercetare inovatoare, în special în domeniile energiilor regenerabile, patrimoniului cultural și economiei circulare.

Alianța UNITA construiește un campus interuniversitar european cu drepturi depline, bazat pe predare și învățare excelente, cercetare și inovare și pe angajament civic într-un mediu multilingv și centrat pe studenți.

Vizitați site-ul UNITA

UNIGHT oferă o experiență captivantă în lumea cercetării. Cafenele și discuții științifice, expoziții, prototipuri și experimente, concerte, spectacole și multe altele:

  • să angajăm cercetătorii într-un dialog cu actorii societății, arătând impactul cercetării (sau potențialul acesteia) asupra vieții noastre de zi cu zi;
  • să sporească potențialul proximității cetățenilor de știință și să îl facă vizibil, arătând beneficiile concrete pe care le poate aduce o participare mai mare a oamenilor la procesul de cercetare;
  • să intensifice dialogul dintre cetățeni, factorii de decizie politică și oameni de știință, prin organizarea de evenimente pentru identificarea soluțiilor la provocările specifice legate de teritorii.

Scopul cercetării este de a atinge obiective îndrăznețe și inspiraționale, cu impact mare asupra societății.

Adaptarea la schimbările climatice

Adaptarea la climă este procesul de adaptare la clima actuală sau așteptată și la efectele acestuia. Sprijinirea cercetării și inovării și demonstrarea relevanței acesteia pentru societate și cetățeni este vitală. Accentul se pune pe soluțiile și pregătirea pentru impactul schimbărilor climatice pentru a proteja viețile și bunurile, inclusiv schimbările comportamentale și aspectele sociale care contribuie la o transformare societală necesară.
Cum putem atinge scopul? Cercetarea privind infrastructura, utilizarea terenurilor și sistemele alimentare, managementul apei, sănătatea și bunăstarea și condițiile favorabile precum cunoașterea, guvernarea sau schimbarea comportamentului.

Cercetare pentru sănătatea umană

Cancerul afectează pe toată lumea, indiferent de vârstă, sex sau statut social și reprezintă o povară enormă pentru pacienți, familii și societăți în general. Dacă nu se iau măsuri suplimentare, numărul de persoane nou diagnosticate cu cancer în fiecare an în Europa va crește de la actualele 3,5 milioane la peste 4,3 milioane până în 2035. Sunt necesare acțiuni specifice pentru a inversa aceste tendințe înfricoșătoare în ceea ce privește cancerul. Prin unirea eforturilor din întreaga Europă, cercetarea va preveni cazurile de cancer, va permite diagnosticarea mai timpurie, va reduce suferința și va îmbunătăți calitatea vieții pacienților cu cancer în timpul și după tratamentul cancerului.

Clima neutră și orașele inteligente

Orașele joacă un rol esențial în atingerea neutralității climatice până în 2050, obiectivul Pactului ecologic european. Aceștia ocupă doar 4% din suprafața terestră a UE, dar găzduiesc 75% dintre cetățenii UE. În plus, orașele consumă peste 65% din energia lumii și reprezintă mai mult de 70% din emisiile globale de CO2. Orașele europene pot contribui substanțial la reducerea emisiilor cu 55% până în 2030.
Cercetarea își propune să implice autoritățile locale, cetățenii, întreprinderile, investitorii, precum și autoritățile regionale și naționale pentru: 1) să furnizeze 100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030 și 2) să se asigure că aceste orașe acționează ca centre de experimentare și inovare pentru a permite tuturor orașele să urmeze exemplul până în 2050.

Oceane Sănătoase, mări, ape costiere și interioare

Schimbările provocate de om, determinate de climă, pun oceanele și apele noastre și, în consecință, societățile noastre la un risc serios. Noua abordare sistemică a misiunii va aborda oceanul și apele ca unul și va juca un rol cheie în atingerea neutralității climatice și restabilirea naturii. Cercetările în acest domeniu vor ajuta la protejarea a 30% din suprafața mării a UE, precum și la refacerea ecosistemelor marine și a 25.000 km de râuri cu curgere liberă, la prevenirea și eliminarea poluării prin reducerea gunoiului de plastic pe mare, a pierderilor de nutrienți și a utilizării pesticidelor chimice și a face economia albastră neutră și circulară din punct de vedere climatic, cu emisiile maritime netzero.

Sănătatea solului și alimente

Solurile stau la baza a 95% din alimentele noastre și ale altor servicii esențiale ale ecosistemelor, cum ar fi apa curată, biodiversitatea și reglementarea climei. Cu toate acestea, 60-70% din solurile din UE sunt considerate a fi nesănătoase, ceea ce ne face mai vulnerabili la insecuritatea alimentară și la fenomenele meteorologice extreme. Cercetarea în acest domeniu se va implica cu oamenii și va crea parteneriate eficiente între sectoare și teritorii pentru a proteja și reface solurile în Europa și nu numai.

Patrimoniu cultural

Protejarea și salvarea patrimoniului cultural mondial este una dintre țintele specifice din cadrul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. O viziune comună pentru a face orașele incluzive, sigure, durabile și pentru a păstra, îmbunătăți și dezvolta caracteristicile lor istorice, sociale și lingvistice.

Cercetările în acest domeniu urmăresc definirea politicilor și bunelor practici pentru a se bucura de moștenirea culturală a civilizației noastre, răspândind conștientizarea că această bogăție aparține tuturor și este pentru toată lumea.